JITO Hyderabad

Home Members

Office Bearers

Shri Kushal Kankaria

Chairman

Shri Mahesh Golechha

Chief Secretary

Shri BL Bhandari

Treasurer

Shri Nalin Khara

Vice Chairman

Shri Sunil Pahade

Vice Chairman

Shri Paresh Shah

Vice Chairman

Shri Sushil Sancheti

Vice Chairman

Shri Rohit Kothari

Vice Chairman

Shri Naveen Dassani

Secretary

Shri Rahul Surana

Secretary

Shri Anil Bohra

Secretary

Shri Prashant Kocheta

Secretary

Shri Lalit Chopra

Secretary

Shri Ajay Tholia

Joint Treasurer

Shri Mahendra Golechha

Joint Treasurer

Shri Vishal Anchaliya

Joint Treasurer

Coordinator / Convenor

Shri Jayant Jain

JIIF

Shri Praveen Lodha

JBN

Shri Mukesh Kataria

Shraman Arogyam

Shri Inder Chand Jain

JITO Matrimony

Shri Pradeep Surana

JITO Minority

Shri Suresh Surana

JITO International

Shri Sandeep Jain

JITO Youth

Shri Badal Jain

Convenor JPF

Shri Romil Golechha

Games

Shri Vinod Gandhi

Memberships

Shri Sanjay P Jain

Fellowship

Shri Harish Surana

SOP

Shri Anil Ostwal

Speaker Comm.

Shri Nikhil Shah

E Promotions